Mixed media är ett eget projekt som handlar om att experimentera. Här finns inga begränsningar eller profiler att ta hänsyn till. Målet är att i en regelfri miljö skapa och utforska hur slumpen kan påverka ens skapande. Här blandar jag teckningar, målningar, tidningar och fotografier och låter det oplanerade styra.
Back to Top