Illustration Jämlik och hälsofrämjande vård. Uppdragsgivare SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Back to Top